Ελιές Καλαμών σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (2%)